Αγία Τριάδα Μελιγούς – Χρονικό (Α’ μέρος)

0
181
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“δαπανήσαντες οίκοθεν και εξ’ ελεημοσύνην των χριστιανών εύρον τόπον ήσυχον και επιτήδειον και αναχωρητικόν εν τη τοποθεσία του Μαραθέα και κόπω τε και μόχθω και ιδρώσι πολλοίς αναλώμασιν εκ βάθρων και εξ’ αυτών θεμελίων συνεστήσαντο εν αυτώ και ανωκοδόμησαν μοναστήριον επ’ ονόματι τιμώμενον της θείας και ζωαρχικής Τριάδος εν τη επαρχία ταύτη τη Ναυπλίω …….”

Αγία Τριάδα Μελιγούς – Χρονικό

Όπως και αλλού έχουμε γράψει, υπάρχει κτιτορικό σιγίλλιο (Πατριαρχικό έγγραφο) το οποίο αναφέρει ότι ο Ναός της Αγίας Τριάδας και το Μοναστήρι εκτίσθη το πρώτο το 1612 μ.Χ. Τούτο όμως παρά το υπάρχον συγίλλιο δε φαίνεται να είναι και αλήθεια. Στη «Θυρεάτιδα Γη» παρά του ότι οι συγγράψαντες περί Αγίας Τριάδας αναφέρουν το σιγίλλιο στη σελίδα 218 γράφουν:

«Ο Δικέφαλος Αετός είναι γνωστόν, ότι έγινεν επίσημον έμβλημα του κράτους (σ.σ. της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) ολίγας μόνον δεκαετηρίδας προ της Αλώσεως (δηλαδή πριν το 1453 μ.Χ.).
Επίσης η αρχιτεκτονική του Ναού μας πείθει, ότι θα ιδρύθηκε πιθανώς περί το 1500».

Άρα το 1612 αναφέρεται γιατί αυτό το στοιχείο είναι γνωστό έως τώρα.

Υπάρχει παράδοση η οποία διεσώθη μέχρι τις μέρες μας και αναφέρει ότι εκτίσθηκαν η Λουκού και η Αγία Τριάδα την ίδια εποχή.

Τέλος άλλα στοιχεία μιλούν για πολύ παλιότερη χρονολογία από το 1612 μ.Χ.

Επειδή όμως μέχρι τώρα, δεν έχουμε άλλη έγγραφη ιστορική μαρτυρία γνωστή μας, θα ξεκινήσουμε με αφετηρία το 1612 και θα καταγράψουμε από εδώ και πέρα τις χρονολογίες οι οποίες μας μιλούν για τη Μονή και τα κτίσματά της.

Το 1612 μ.Χ. εκτίσθη λοιπόν η Αγία Τριάδα ή μάλλον υπάρχει η πρώτη έγγραφη μαρτυρία.

Συγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου του Β’ αναφέρει τη χρονολογία αυτή και το αίτιον της ιδρύσεώς της: «…… Επειδή οι ενασκούμενοι οσιώτατοι πατέρες εν τω σεβασμίω μου μονιδρίω της υπεραγίας μου Θεοτόκου της Ελεούσης, ότε εν Ιερομονάχοις Κυρ. Δανιήλ και ο μοναχός κύρ Νεόφυτος σύν τοις λοιποίς, δια το επηρεάζεσθαι αυτοίς και ενοχλείσθαι παρά των καθ’ εκάστην επερχομένων εν τη μονή αυτών ξένων και αλλοφύλων θεοφιλεί κινηθέντες γνώμη, δαπανήσαντες οίκοθεν και εξ’ ελεημοσύνην των χριστιανών εύρον τόπον ήσυχον και επιτήδειον και αναχωρητικόν εν τη τοποθεσία του Μαραθέα και κόπω τε και μόχθω και ιδρώσι πολλοίς αναλώμασιν εκ βάθρων και εξ’ αυτών θεμελίων συνεστήσαντο εν αυτώ και ανωκοδόμησαν μοναστήριον επ’ ονόματι τιμώμενον της θείας και ζωαρχικής Τριάδος εν τη επαρχία ταύτη τη Ναυπλίω ……. και σταυροπήγιον Πατριαρχικόν είναι».

Και αλλού γράφει:
« Υπέρ του εν επαρχία Ναυπλίου πλησίον του χωρίου Μελιγούς μοναστήριον Ελεούσης ότι εστί μετόχιον μετά των άλλων του νεωστί συστάντος μοναστηρίου της Αγίας Τριάδος ……».

Και συνεχίζοντας:
«……. δεύτερον δε η μονή της υπεραγίας μου Θεοτόκου της Ελεούσης εν η πρότερον κατώκουν οι μοναχοί υπάρχει ηνωμένη και προσκεκολλημένη τω σταυροπηγιακώ τούτω μοναστηρίω της Αγίας Τριάδος και μετόχιον αυτού ονομάζεται σύν τοις λοιποίς μετοχίοις των Αγίων Αποστόλων, του εν τη τοποθεσία Καστρακίου, και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του εν τη τοποθεσία Σαβανά ………».

Από το σιγίλλιο βλέπουμε ότι μετόχια της Αγίας Τριάδας είναι από της συστάσεώς της σε Μοναστήρι η Παλιοπαναγιά, ο Θεολόγος, το Καστράκι.

Τα χτήματα της Παλιοπαναγιάς και τα μετόχια της η Αγία Τριάδα τα εξουσίαζε σα μετόχια δικά της με το χτιτορικό σιγίλλιο.

Αθήνα 01.04.1990

Κων. Δ. Καζάκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here